12

Radnóti sorsesemények által befolyásolt lírája

Esszétémák:

 1. Idill és tragikum Radnóti költészetében
 2. Petőfi Sándor Minek nevezzelek? és Radnóti Miklós Tétova óda című versének összehasonlító elemzése
  Térjetek ki a műfaji, formai, tartalmi tényezőkre, a képalkotás sajátosságaira! Vegyétek számba a hasonlóságokat, különbségeket!
 3. Érvelés
  Támaszd alá versekkel a következő, Radnóti költészetét jellemző állítást: 
  „Költészetének alaphangja tragikus. Korának gyermeke; tudomásul veszi e kort, és tíz év óta növekvő keserűséggel tiltakozik ellene. Nem éppen politikus költő, de szemlélete ösztönösen dialektikus. Feszültségekben, ellentétekben látja a világot, a társadalmat éppúgy, mint a természetet. Minden élő mélyében megérzi a készülő halált, de érzi azt is, hogy a halál nem szakíthatja meg az élet örök, hérakleitoszi patakzását.” (Bálint György: Radnóti Miklós) Aki ezt választja, reflektáljon az idézetre is!

 

Negyedik ecloga

 1. Idézd fel, mit tanultál az eclogákról!
 2. Írd le reflexióidat a szöveggel kapcsolatban!
 3. Értelmezd a Hang szerepét a párbeszédben!
 4. Melyek a vers fő motívumai?

A la recherche…

 1. Ritmizáld a vers első két sorát! Milyen sorfajtát ismertél fel?
 2. Mi a vers alaphelyzete?
 3. Milyen idősíkok jelennek meg a szövegben?
 4. Milyen múltbeli helyzetek jelennek meg a műben?
 5. Keress visszatérő motívumokat! Mi lehet az ismétlődés szerepe?
 6. Milyen szerephez jut a versben a kérdezés?
 7. Nézd meg a cím jelentését! Olvass el néhány bekezdést a Proust-szövegből, melyet megidéz! (Szöveggyűjtemény) Mi a hasonlóság alapja?

Erőltetett menet

 1. Keress olyan motívumokat, melyek az eddig olvasott Radnóti-versekhez kapcsolják a szöveget!
 2. Gyűjtsd ki az idilli környezet megjelenítésének képeit!
 3. Milyen jelentéssel egészíti ki a leírtakat a szöveg vizuális elrendezése?

Nem tudhatom

 1. Mielőtt újraolvasod a verset, fogalmazd meg néhány mondatban, miért fontos az embernek a szülőhazája!
 2. Mi teszi különlegessé a vers tájábrázolását?
 3. Készíts kettéosztott naplót, gyűjtsd össze, mi minden látszik annak a nézőpontjából, akinek szülőhazája e táj, és mi azéból, aki gépen száll fölébe.
 4. Jellemezd az egyes perspektívákhoz kapcsolódó látásmódokat, érzelmeket!

Razglednicák

 1. Nézz utána a cím jelentésének!
 2. Mi kapcsolja egymáshoz a számozott részeket?
 3. Értelmezd a következő szóképeket: 
 • “…torlódik ember, állat, szekér és gondolat,
  az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad.”
 • “…a század bűzös, vad csomókban áll…”
 • “Halált virágzik most a türelem.”