0

Ödüsszeia

Segélykérés és témamegjelölés

Mi a mű témája?

Milyen tulajdonságok derülnek ki Odüsszeuszról?

Az istenek gyűlése

Mit tudunk meg Odüsszeusz tartózkodási helyéről?

Miről döntenek az istenek?

Az istenek közül ki a főhős haragosa, ki a támogatója?

Mit példáz Zeusz szerint Agamemnon sorsa?

Odüsszeusz tutaja

Milyen értékek közül kell választania Odüsszeusznak?

0

Barbárok

Szempontok a novella elemzéséhez:

 1. Foglaljuk össze közösen a mű cselekményét!
 2. Fűzz a történethez személyes reflexiót, véleményt!
 3. Mi a mű témája?
 4. Foglald össze a három rész alaphelyzetét! (Helyszín, szereplők)
 5. Nevezd meg a központi figurák fő jellemvonásait!
 6. Mi jellemző a pusztai emberek életmódjára, szokásaira, kommunikációjára?
 7. Mi jellemző az elbeszélésmódra?
 8. Keress a műben népmesei elemeket!
 9. Mik a novella drámai elemei?
 10. Mikor játszódik a történet? Mennyi idő alatt?
 11. Értelmezd a címet!
 12. Mi lehet a rézveretes szíj szerepe, jelképes jelentése?
0

Tragédia

 1. Fogalmazzátok meg, milyen hatással volt rátok a novella!
 2. Értelmezzétek a címet!
 3. Mi jellemző az alaphelyzetre (hol, mikor játszódik a cselekmény)?
 4. Milyen életképeket mutat be? 
 5. A fordulat jellemzése
  Milyen esemény billenti ki a főszereplőt?
  Hogyan változtatja meg életét?
  Milyen célt tűz ki?
  Mi a gond az indítékával és a célkitűzéssel?
 6. Jellemezzétek a főszereplőt a következő szempontok alapján:
  Elbeszélői viszonyulás
  Kis János tárgyi környezete
  Emberi kapcsolatai
  Viselkedése
  Múltbeli események
  Tulajdonságai
  Neve
 7. Mi jellemző az elbeszélésmódra?
 8. Milyen a novella nyelvhasználata?
 9. Vizsgáljátok meg az időszerkezetet!
 10. Hogyan értelmezhető a novella a Maslow-piramis alapján?