0

Judith és Eszter

Olvasd el a novellát, és válaszolj az alábbi kérdésekre:

 • Vázoljuk fel az alaphelyzetet!
 • Mi jellemző a narrációra, ki az elbeszélő?
 • Hogyan jellemzi önmagát?
 • Mi jellemző a nyelvhasználatára?
 • Milyen általános léttapasztalatot fogalmaz meg a novella elején?
 • Keress példát a gyermeki és a felnőtt látószögre!
 • Mit feltételez az elbeszélő az olvasóról?
 • Hogyan értelmezi Judith azt, hogy sógornője tejet küldött nekik?
 • Milyen érzelmeket tükröznek az anya könnyei?
 • A novella egészére visszatekintve, miért párbeszéd-képtelen a két nő?
 • Jellemezd a szereplőket!