0

Barbárok

Szempontok a novella elemzéséhez:

 1. Foglaljuk össze közösen a mű cselekményét!
 2. Fűzz a történethez személyes reflexiót, véleményt!
 3. Mi a mű témája?
 4. Foglald össze a három rész alaphelyzetét! (Helyszín, szereplők)
 5. Nevezd meg a központi figurák fő jellemvonásait!
 6. Mi jellemző a pusztai emberek életmódjára, szokásaira, kommunikációjára?
 7. Mi jellemző az elbeszélésmódra?
 8. Keress a műben népmesei elemeket!
 9. Mik a novella drámai elemei?
 10. Mikor játszódik a történet? Mennyi idő alatt?
 11. Értelmezd a címet!
 12. Mi lehet a rézveretes szíj szerepe, jelképes jelentése?
0

Tragédia

 1. Fogalmazzátok meg, milyen hatással volt rátok a novella!
 2. Értelmezzétek a címet!
 3. Mi jellemző az alaphelyzetre (hol, mikor játszódik a cselekmény)?
 4. Milyen életképeket mutat be? 
 5. A fordulat jellemzése
  Milyen esemény billenti ki a főszereplőt?
  Hogyan változtatja meg életét?
  Milyen célt tűz ki?
  Mi a gond az indítékával és a célkitűzéssel?
 6. Jellemezzétek a főszereplőt a következő szempontok alapján:
  Elbeszélői viszonyulás
  Kis János tárgyi környezete
  Emberi kapcsolatai
  Viselkedése
  Múltbeli események
  Tulajdonságai
  Neve
 7. Mi jellemző az elbeszélésmódra?
 8. Milyen a novella nyelvhasználata?
 9. Vizsgáljátok meg az időszerkezetet!
 10. Hogyan értelmezhető a novella a Maslow-piramis alapján?
0

Judith és Eszter

Olvasd el a novellát, és válaszolj az alábbi kérdésekre:

 • Vázoljuk fel az alaphelyzetet!
 • Mi jellemző a narrációra, ki az elbeszélő?
 • Hogyan jellemzi önmagát?
 • Mi jellemző a nyelvhasználatára?
 • Milyen általános léttapasztalatot fogalmaz meg a novella elején?
 • Keress példát a gyermeki és a felnőtt látószögre!
 • Mit feltételez az elbeszélő az olvasóról?
 • Hogyan értelmezi Judith azt, hogy sógornője tejet küldött nekik?
 • Milyen érzelmeket tükröznek az anya könnyei?
 • A novella egészére visszatekintve, miért párbeszéd-képtelen a két nő?
 • Jellemezd a szereplőket!