0

Tücsökzene

 • Milyen epikai, milyen lírai elemek jellemzőek a versciklusra?
 • Mi a műfaj irodalmi előzménye?
 • Értelmezzétek a címet és az alcímet (Rajzok egy élet tájairól)!
 • Jellemezzétek az alaphelyzetet!
 • Keressetek visszatérő motívumokat! Mi a szerepük?
 • Milyen életrajzi elemek bukkannak fel a műben?
 • Mutassátok be a felbukkanó szereplőket!
 • Milyen idősíkok jelennek meg a szövegben?
 • Mi jellemző a mű stilisztikai megformáltságára?
 • Értelmezzétek a 9. és a 229. verset, hasonlítsátok össze halmazábrával!
 • Összegezzétek a reflexióitokat!