0

Túl a Maszat-hegyen

Szempontok a regény feldolgozásához:

  1. Foglald össze a cselekményt! (Mi történik Andrissal és Jankával?)
  2. Keres irodalmi utalásokat a műben!
  3. A szerző/elbeszélő is fontos szerephez jut a regényben. Mi mindent tudunk meg róla? Hivatkozz konkrét szöveghelyekre!
  4. Válassz ki egyet a versbetétek közül, és olvasd fel kifejezően!