0

A XIX. század második felének lírája

Összefoglalás

Feladatok a csoportmunkához:

 • Készítsetek keresztrejtvényt a korszak szerzőinek, műcímeinek, fogalmainak felhasználásával!
 • Egy festmény alapján mutassátok be az impresszionizmus jellemzőit!
 • Olvassátok el Verlaine Költészettan című művét! Néhány mondatban foglaljátok össze a témáját! Miért tekinthető ez a szöveg a szimbolizmus programversének? Hogyan viszonyul egymáshoz a tartalom és a forma? Mi lehet ennek (a viszonyulásnak) a jelentése?
 • A Teljes napfogyatkozás című film első 30 perce milyennek ábrázolja Verlaine-t, milyennek Rimbaud-ot, milyennek a kapcsolatukat? Mi a szerepe a filmben az abszintről szóló versnek?
 • Írjatok 10 – 15 mondatos, kortársaknak szóló internetes ajánlót a korszak irodalmáról! (Milyen témák, kérdések, gondolatok foglalkoztatták a korszak alkotóit? Aktuálisnak érzitek-e a versekben felvetett problémákat? Mi a véleményetek a művekről?)
0

Tücsökzene

 • Milyen epikai, milyen lírai elemek jellemzőek a versciklusra?
 • Mi a műfaj irodalmi előzménye?
 • Értelmezzétek a címet és az alcímet (Rajzok egy élet tájairól)!
 • Jellemezzétek az alaphelyzetet!
 • Keressetek visszatérő motívumokat! Mi a szerepük?
 • Milyen életrajzi elemek bukkannak fel a műben?
 • Mutassátok be a felbukkanó szereplőket!
 • Milyen idősíkok jelennek meg a szövegben?
 • Mi jellemző a mű stilisztikai megformáltságára?
 • Értelmezzétek a 9. és a 229. verset, hasonlítsátok össze halmazábrával!
 • Összegezzétek a reflexióitokat!