0

Tücsökzene

  • Milyen epikai, milyen lírai elemek jellemzőek a versciklusra?
  • Mi a műfaj irodalmi előzménye?
  • Értelmezzétek a címet és az alcímet (Rajzok egy élet tájairól)!
  • Jellemezzétek az alaphelyzetet!
  • Keressetek visszatérő motívumokat? Mi a szerepük?
  • Milyen életrajzi elemek bukkannak fel a műben?
  • Mutassátok be a felbukkanó szereplőket!
  • Milyen idősíkok jelennek meg a szövegben?
  • Értelmezzétek a 9. és a 229. verset, hasonlítsátok össze halmazábrával!
  • Összegezzétek a reflexióitokat!